Å bo i solen er ingen menneskerett

Å bo i solen er ingen menneskerett

Hver ekstra kvadratmeter tillatt fortetting gir ekstra fortjeneste. Derfor sier det seg selv at det bygges tett.
I tillegg har man med TEK17 lempet på kravene til dagslys og utsyn.
Ender vi til slutt opp med dårlige boforhold og forringet livskvalitet? – spør man i dette frokostmøtet.

Programmet

  • Bygges gode bomiljøer eller nye gråbeingårder?
    Svein Prytz JM Norge AS
  • Tett byutvikling, arkitetur og bomiljø,
    Brit Kyrkjebø og Anne Marit Vagstein, Plan- og bygningsetaten/Oslo kommune
  • Hvordan sikre framtidsrettet bokvalitet i dag?
    Trine Helle, Hille Melbye Arkitekter AS

Meld deg på og delta
eller følg med direkte på nettet torsdag 24. mai kl. 8.15-10
Du kan sende inn spørsmål i kommentarfeltet som vil bli lest opp i salen:

Se opptak fra en rekke aktuelle arrangementer innen fagområdet bygg og anlegg.

Kommenter