Anskaffelsesregelverket for bygg

Offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg.

Regelverket om offentlige anskaffelser er i stadig utvikling. Oppdragsgiverne må ha god kjennskap til dette regelverket for å gjennomføre anbudskonkurranser på korrekt måte og for å gjøre gode innkjøp.
På samme måte må entreprenører og rådgivere til offentlige oppdragsgivere ha oversikt over regelverket for å kunne ivareta egne interesser i konkurransene.

• Hvordan skal de gode anskaffelsene gjennomføres?
• På hvilke måte skal oppdragsgiver stille kvalifikasjonskrav og krav til leveransene?
• Hvordan skal tildelingskriteriene for evaluering av tilbudene utformes?

Finnes det gode svar på disse problemstillingene?
Engasjer deg på vår byggeblogg og/eller bli med på kursdagene i Trondheim, der anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen er tema.
Tekna tilbyr også kurs som går på offentlige anskaffelser generelt.

Når det gjelder aktiviteter innen bygg og anlegg, kan du lese mer om hva Tekna holder på med innen bygg og anlegg og finne mer om aktivitetene til FBA – Faggruppen for Bygg og Anlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *