Forfatter: Anne Grete Nordal

massivttre Harald Professner

Høyhus i massivt tre – bærekraftig bølge

Massivt tre har mange fordelaktige egenskaper. Ikke minst ut fra et klimaregnskap er det å bygge i tre klart bedre enn betong. Byggenæringen er ansvarlig for 40% av CO2-utslippene. Ved å bruke massivtre i stedet for betong kan karbonfotavtrykket halveres. Les mer

Stikkord: , , , ,

Fullt trøkk på Fjellsprengningsdagen

Det er stor interesse for årets Fjellsprengningskonferanse som arrangeres for 53. gang. Les mer

Stikkord: , , , , ,