Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Den vanligste ventilasjonsløsningen i boliger i Norge er balansert ventilasjon. Slike systemer filtrerer frisk uteluft, og forvarmer den ved å gjenvinne varme fra brukt luft.

Balanserte ventilasjonsanlegg sørger for å tilføre ulike rom i en bolig riktig mengde frisk luft, og trekke ut like mye brukt luft som den friske lufta boligen tilføres. Det vanligste er å ha ett sentralt plassert ventilasjonsaggregat i boligen. (Sentral løsning)

Balansert ventilasjon krever to kanalsystemer: Et som forsyner rommene med frisk, oppvarmet luft, og et som trekker ut brukt inneluft. Frisk luft hentes inn fra et felles luftinntak, forvarmes, sendes ut i ventilasjonskanaler og inn i rommene via ventiler. Luft som tilføres et rom, kan trekkes ut fra et annet rom. Luft kan føres mellom rom ved hjelp av spalter under dører eller overluftsventiler. Den friske lufta leveres til soverom og stue, mens brukt luft trekkes ut fra rommene som har mest luftforurensning: kjøkken, toalett, bad og andre våtrom.

Minst 80 % varmegjenvinning

Varme i brukt luft overføres til frisk luft ved hjelp av en varmegjenvinner, og dette senker energibehovet til oppvarming. Varmegjenvinneren overføre bare varme, og blander i svært liten grad frisk luft og brukt luft. Kravene til energieffektivitet i teknisk forskrift tar utgangspunkt i minst 80 % årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad, både for småhus og boligblokker. I tillegg til varmegjenvinner kan ventilasjonsaggregatene ha et ettervarmebatteri (elektrisk eller vannbårent) slik at temperaturen kan heves til ønsket nivå.

Luft fra kjøkkenhetter bør ikke sendes gjennom varmegjenvinner, men korteste vei ut av bygningen, siden denne lufta kan inneholde fett som kan legge seg på varmegjenvinneren. Ventilasjonsanlegget bør kunne gire opp automatisk når vifta går på kjøkkenet, slik at det fortsatt er balanse mellom mengde frisk luft tilført boligen og brukt luft som trekkes ut. Det skal være mulig å forsere ventilasjonen, f.eks. når et baderom brukes eller det er andre belastninger som mange gjester i huset.

Uteluft kan renses

Siden ventilasjonsanlegget har et felles luftinntak, kan frisk uteluft filtreres der før den forvarmes og sendes inn i boligen.

Veilederen til teknisk forskrift fastslår at dette skal gjøres hvis kvaliteten på utelufta ikke er god nok til å forebygge helserisiko eller gir risiko for å tilsmusse ventilasjonsinstallasjoner. I praksis utstyres anlegg for boligventilasjon alltid med filter.

Vinduslufting på varme dager

Balansert ventilasjon i boliger er ikke dimensjonert for å fjerne overskuddsvarme på varme dager. Derfor er det et krav om at alle rom for varig opphold (stue, soverom og kjøkken) skal ha vindu, dør eller lufteluke som kan åpnes mot det fri. Dette skal være et tillegg til normal og forsert ventilasjon. Det er viktig å legge til rette god lufting med vinduer, ved å:

 • gi mulighet for gjennomlufting med vinduer på flere fasader,
 • ha flere lufteåpninger med størst mulig høydeforskjell, og
 • velge høye luftevinduer eller sidehengslede vinduer når det er mulig – dette er mer effektivt enn henholdsvis brede eller topphengslede luftevinduer.

Fordeler med balansert ventilasjon

 • Gir god kontroll på luftmengdene i en bolig.
 • Gjør det mulig å gjenvinne varme fra brukt luft, og dermed spare energi til oppvarming.
 • Tilluft kan forvarmes når det er behov, og dette hindrer trekkproblemer der lufta sendes inn i rommene.
 • Felles luftinntak gjør det mulig å filtrere utelufta før den fordeles i boligen.
 • Kan jevne ut forskjeller i temperatur og luftfuktighet mellom ulike rom.

Ulemper med balansert ventilasjon

 • Krever føringsveier for kanaler og plass til ventilasjonsaggregat.
 • Ventilasjonsaggregat kan gi sjenerende lyd og vibrasjoner, og det er viktig å plassere det med omhu. Lydfeller i kanaler og lyddempere ved ventiler kan hindre lydoverføring mellom rom.
 • Trenger jevnlig vedlikehold, og dermed atkomst til ventilasjonsaggregatet.
 • Avhenger av strøm, så ved strømbrudd gir det ingen ventilasjon.

7 svar til “Balansert ventilasjon med varmegjenvinning”

 1. Jeg har ny leilighet hvor det er installert Villavent Save 200. På stue/kjøkken har jeg tilleggsoppvarming. Når temperaturen ute er ÷1 grad C og jeg ber om 22 grader tilluft, så får jeg ikke mer enn ca 14 gradering ut av kanalene, selv med varmebatteri (1000 watt) innkoblet. Hvor ble gjenvinningen 80-85 % av. Kan det være uisolerte kanaler

 2. Hei.
  Har et Beam ventilasjonsanlegg, fikk med en smartplug og sjekker strømforbruket. Når ettervarme er slått av er forbruket ca 130w, med ettervarme som er slått på så fyker det opp til 1800-1900w

  Skal det virkelig være så stor forskjell i strømforbruk med ettervarme av og på?

 3. Vurderer balansert ventilasjon med varmegjenvinning ( event. med kjølefunksjon hvis mulig). Kan aggregatet plasseres på kaldloftet, er da tilgang til alle rom gjennom taket. Temperatur på loftet er nær utetemperatur på vinteren og svært varmt på sommeren (loftsgulvet er ekstraisolert med 20 cm innblåst glavalag).
  For å få ENOVA-støtte vurderes samtidig ekstra utvendig isolering kombinert med skifte av panel, du huset er fra 1964.

 4. Hva er best av en god baderomsvifte eller balansert anlegg? I dag har jeg en bluetooth pax vifte som stopper ved lite fukt og starter på fuktighet og lys. Når den ikke går så holder varmen seg inne på badet og da sparer jeg en del strøm. Ved balansert anlegg så blir det konstant avsug og all varmen dras opp i anlegget og noe varme blir vel gjenvunnet og tilsatt andre rom. Men på vei til anlegget blir denne luften litt nedkjølt før den når anlegget og da blir det vel igjen oppvarmet med elektrisitet.
  Hvis det er 4 personer som dusjer så går denne pax viften rundt 4 timer per døgn. Da er det 20 timer der varmen holdes inne.

  Lurer på om hvilke av disse metodene som sparer mest strøm?

  1. Hei igjen!
   Vanskelig å gi et godt svar på dette, men «det enkle er ofte det beste.» Balansert ventilasjon med varmegjenvinning gir et godt inneklima der du samtidig sparer strøm til oppvarming. Gir god kontroll på luftmengder forutsatt relativt tett bygg. Relevant i nye leiligheter og eneboliger, men kan være en utfordring i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg da det krever plass til føringsveier etc.

   Dersom naturlig ventilasjon for øvrig (eksisterende), er en god badersomsvifte som du beskriver en ok løsning.

   Mer informasjon om ventilasjonsprinsipper/energi finner du i Byggforskserien til SINTEF Byggforsk:
   https://www.byggforsk.no/sok?sources=1&source=1&q=ventilasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *