God arkitektur og gode ventilasjonsløsninger henger sammen

Gjennomtenkte, gode ventilasjonsløsninger er en forutsetning for flotte arkitektoniske løsninger og godt inneklima. Arkitekt og rådgiver bør jobbe tett sammen i tidlig fase for å finne optimale løsninger.

Passivhus trenger gode ventilasjonsløsninger for å oppfylle kravene i passivhusstandarden, og for å sikre godt inneklima og effektiv energibruk i drift. Hva slags ventilasjon vi velger, påvirker både utforming av bygget, planløsning og visuell kvalitet.

Derfor er det viktig å avklare grunnleggende forutsetninger i tidlig fase av et prosjekt. Gjør vi ikke det, ender vi ofte med lite ønskelige ventilasjonsløsninger. Det kan være store innkassinger eller nedsenket himling i arealer hvor lave himlingshøyder er uønsket.

Med tett samarbeid mellom arkitekt og ventilasjonsrådgiver i tidlig fase, er det mulig å realisere effektive løsninger med høy arkitektonisk standard. Et eksempel er å utnytte termisk masse med eksponert betong og akustiske bafler, et annet å redusere unødvendig solbelastning.

Disse spørsmålene bør du stille deg i tidligfasen av prosjekt:

1. Hvor mye friskluft trenger bygget? 

2. Hvor stor samtidighet kan vi forvente?

3. Er sentral eller desentral ventilasjon best egnet?

Det har mye å si for planløsning om bygget skal ha ventilasjonsaggregat plassert i ett teknisk rom, eller en rekke aggregater fordelt på tekniske rom i flere etasjer.

4. Skal bygget ha omrøringsventilasjon eller fortrengningsventilasjon?

Hvilket prinsipp vi velger for å tilføre friskluft, gir konsekvenser for blant annet himlingshøyde, antall romventiler og hvor de plasseres.

Omrøringsventilasjon med tilluft i tak krever himling eller synlige installasjoner. Fortrengningsventilasjon fungerer best for større romhøyder.

5. Teknisk rom: Hvor stort bør det være og hvor skal det plasseres?

Teknisk rom bør plasseres fornuftig i forhold til behovet for ventilasjon. For eksempel er det lite effektivt å plassere teknisk rom på taket av et konferansehotell med stor konferansesal på bakkeplan. Vurder gjerne et par alternativer.

6. Hovedføringsveier: Hvor store må de være og hvor skal de plasseres?

Føringsveier vertikalt og horisontalt i bygget bør vurderes tidlig for å gi best mulig estetisk og teknisk resultat. Det krever innsikt i behov i ulike deler av bygget, og forutsetter tett samarbeid mellom arkitekt og rådgiver.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *