Hva er et passivhus?

Passivhus (tysk: Passivhaus) er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 % av normen for tradisjonelle boliger.
I dag finnes det mer enn 40 000 passivhus rundt om i verden, hovedsakelig i Tyskland og Østerrike, men også Sverige har vært tidlig ute og har per i dag over 1000 ferdige prosjekter.
Konseptet omfatter både boliger, kontorbygg, skoler, barnehager, idrettshaller og sykehus.

Hvorfor passivhusnivå?
Bygningsenergidirektivet – energieffektivitet i bygninger,

 • Nye bygninger – nesten nullenergibygninger innen 2020
 • Offentlige bygninger må nå målet innen 2020

Stortingsmelding 21, norsk klimapolitikk.
Stortingsmelding 28, gode bygg for eit betre samfunn.

 • Krav om passivhusnivå i 2015.
 • – Hva med TEK15?
 • Krav om nesten nullenerginivå i 2020

Noen myter om passivhus
Det eksisterer endel spørsmål, usikkerhet og myter om passivhus. For eksempel:

 • Er det sunt å bo i et passivhus?
 • Kan vinduene åpnes?
 • Det blir alt for varmt om sommeren..
 • Det kan være helseskadelig å bo i et passivhus
 • Det er alt for dyrt å bygge..!
 • Vi har gratis ved, hvorfor bruke penger på dyre konstruksjoner?
 • Vi vil ikke ha et hus fullt av automatikk, hikkemikk og duppeditter.
 • Passivhus bruker mye mer strøm enn forutsatt

Er du som utbygger, prosjekterende eller entreprenør klar for «passivhusboom»?
Vet du nok om energidesign og er du oppdatert på endringene i NS3700?

I samarbeid med Arkitektbedriftene, EBA og NAL arrangerer Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) kurs i prosjektering av passivhus.
Målgruppen er arkitekter, ingeniører, entreprenører og andre som er involvert i prosjekteringsfasen.
Kurskompendiet og presentasjoner er utarbeidet av Sintef Byggforsk og Rambøll på oppdrag fra Lavenergiprogrammet.

Du kan se de to første timene fra kurset som gikk 26. og 27. november 2013 nedenfor.
Instruktør for kurset var Bengt Gunnar Michalsen, BGM arkitekter AS.

3 svar til “Hva er et passivhus?”

 1. det settes et skille ved 500m2 ved krav til fornybarenergi, altså 40 og 60%. når det prosjekteres rekkehus vil gjerne totalt BRA bli over 500m2. vil det da stilles krav til 60% selv om bygget som sådan er delt opp i ulike brannceller/boenheter?

  1. Når det gjelder krav til fornybar energi er svaret ja, se TEK 10 § 14-7. Gir deg tilbakemelding dersom jeg finner ut noe annet.

 2. Kravspesifikasjon på energi påhviler byggherren uansett om det er privat eller offentlig. Men det er de som blir engasjert til å lage beskrivelser som utformer tegninger og kravene. Med andre ord de engasjerte prosjekterende inklusiv arkitekt må være kvalifisert og det er svært mange i dag ikke kvalifisert til. Kunnskap om energieffiktivisering er en mangelvare blant de prosjekterende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *