Installasjon av solceller

Hensikt

Utnytte gratis fornybar energi fra solen. Solceller lager strøm fra solenergi og kan dekke elektrisitetsforbruket enten direkte eller via salg og tilbakekjøp hos strømleverandør. Kunden må avtale med leverandør om mulighet for et eventuelt salg til nettet. Solcellepaneler er enkle å installere, medfører små inngrep i konstruksjonen, har forutsigbar ytelse og er enkle å fjerne igjen. Solceller vil gi boligen et bedre energimerke og bidra til å øke boligens verdi.

Kostnadsestimat

  • Kostnad: 4.000–4.800 kr/m² solceller.

Estimatet er basert på installasjon av solcelleanlegg med overflate på 46,2 m² panel og effekt på 7 kWp. Pris varierer med type og areal.

eksempelhuset koster det 184.000–221.000 kroner å installere solceller.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 40 kWh/m²/år.

eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 6.500 kWh i året.

Hvorfor nå?

Installasjon av solcelleanlegg krever som regel en viss grad av inngrep i tekking og takkonstruksjonen, samt det elektriske anlegget. Når kunden skal gjøre tiltak på tak eller fornye det elektriske anlegget, bør også solceller vurderes. Ved å klargjøre for eller montere solceller nå unngår kunden å tekke på nytt eller lappe tekkingen, dersom han eller hun senere ønsker å installere solcelleanlegg på taket.

Viktig å huske

Solceller omdanner solenergi til elektrisk strøm. Denne strømmen bør utnyttes til elektrisitetsforsyning, til for eksempel lys og motorer. Forventet utbytte i Norge er ca. 100 kWh/m² per år, avhengig av type og plassering. Et el-behov i en bolig kan ligge på mellom 30 og 80 kWh/m² per år. Det kreves derfor et betydelig areal (70–80 % av boligens areal), dersom kunden skal dekke en stor del av elbehovet i boligen. Et solcelleanlegg kan også levere overskuddsenergi til strømnettet. Dette krever en avtale med nettleverandør.

Informasjon til håndverker

Solceller passer best på flater mot sør, sørvest eller sørøst, og må ikke skygges av natur eller andre konstruksjoner. Mulighetene for utnyttelse av solenergi avhenger av beliggenhet, solbelastning og muligheter for innfesting.

Utførelse av tiltaket

Du må undersøke at konstruksjonen tåler innfesting blant annet med hensyn til egenvekt og vindpåkjenning. Panelet veier normalt 6–12 kg/m². Løsninger avklares med leverandør.

Muligheter og prinsipper

Solceller kan integreres i takflaten og monteres både på flate og skrå tak, samt på fasade. De gir best ytelse når sola treffer normalt inn. De bør derfor vinkles mot sola fremfor å være horisontale. Leverandøren kan regne på hva som er best.

Henvisninger

  • Norsk solenergiforening
  • Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *