Klima og energi

UMB og Tekna arrangerte fagdag innen fagområde BYGG den 13.februar.
Temaet var: Klimatilpasning og energieffektivisering.

Deler av fagdagen ble videooverført og du kan se et par av videoene nedenfor i denne artikkelen.

Bakgrunn
FNs klimapanel anslår en økning i den globale middeltemperaturen på mellom 1,1°C og 6,4ºC innen 2100. Dette vil i så fall trolig være den raskeste økningen på 10 000 år.
Klimaframskrivninger tilsier at det også blir varmere i Norge. Her ventes temperaturen å øke mest om vinteren og minst om sommeren.

KlimaendringHvor stor økningen blir, avhenger blant annet av størrelsen på utslippene av klimagasser. Forbruket og transportbehovet øker, og vi bruker stadig mer energi, spesielt fra kilder som kull, olje og gass. Dette skjer både i utviklingsland, som ønsker å få sin del av velstanden, og i rike land.

 • Betyr dette økt ekstremvær og høyere temperatur også for Norges del?
 • Myndighetene stiller krav til passivhus fra 2015 og vurderer nullutslippsbygg fra 2030. Er økt ekstremvær tatt hensyn til i denne sammenheng?
 • Hvordan håndterer vann og avløpsetaten – Oslo kommune et klima i endring?
 • Hva menes med energieffektive renseanlegg?

Etter en kort introduksjon om FBA og Vannforeningen startet Reidun Gansgstø fra Meteorologiske Institutt fagdagen med et interessant og skremmende bilde av klimaendringer i dag og i fremtiden.
Se video av Reidun Gangstø sin presentasjon.

Så fulgte et foredrag om Energieffektivisering og klimatilpasning i byggenæringen ved Anders-Johan Almås, Multiconsult as:

Anders-Johan Almås sin presentasjon i PDF finner du her.

Deretter fulgte Magnus Olsen fra Vann og avløpsetaten i Oslo kommune opp med en presentasjon om Vann- og avløpsetatens sentrale roller i å håndtere et klima i endring:

Magnus Olsen sin presentasjon i PDF finner du her.

Vibeke Rasmussen fra Kruger Kaldnes holdt en presentasjon om Energieffektive renseanlegg. Hun ble ikke filmet, men hennes presentasjon finner du her.

Tilslutt en kort videopresentasjon om FBA:

Kort PDF-presentasjon av FBA

6 svar til “Klima og energi”

 1. Tilbaketråkk: Klimaendringer | Biologi
 2. Som fagsjef (Bygg) i Tekna og ansvarlig for Faggruppe for bygg og anlegg, må jeg kunne litt om alt. Dette er problemstillinger jeg derfor har fått Anders Johan Almås (Multiconsult) til å kommentere:

  «Når det gjeld vind er klimaframskrivingen for usikker til å analysere konsekvensar.Men det er klare statiske krav i dag mht vindlaster (stivhet til bygget).
  Eit TEK10 bygg er såpass tett at uttørking mht vind er hovedsakelig knytta til ytterkledningen.

  Når det gjeld balansert ventilasjon (TEK07/TEK10) vil eit «avslått anlegg» gi dårlig inneklima.
  På sikt vil det også medføre større risiko for fuktskader.Det er svært viktig med god brukerveiledning».

  Forstår spørsmålet (Jon Ivar)slik:
  Skal vi prioritere å bygge ut vannkraft eller montere solceller på taket?

  Slik situasjonen er i dag, er nettet «sprengt» på kapasitet i enkelte områder.Lokal produksjon (for eksempel vind eller solceller på tak) vil redusere behovet for utbygging av vannkraft.
  Videre har kostnadene for solcelleanlegg har blitt kraftig redusert de siste årene og vil sannsynligvis fortsette å synke.
  Diskusjonen som etterlyses har blitt diskutert en stund i ulike fagmiljøer allerede.
  Det store spørsmålet blir om vi definerer elektrisitet fra vannkraft som «fornybart» eller ikke.
  Det samme gjelder for så vidt elektrisitet fra solenergi.
  I energimerkeordningen gir 100 % elektrisitet «rødt merke», dvs. «ikke fornybart». Dette er basert på en europeisk energimiks,dvs strømmen vi sparer i Norge kan eksporteres til Europa og erstatte kull.

  PS. Debatten om vektingsfaktorer for ulike energibærere er alt for omfattende til å gi et kort svar her.Denne er politisk betent. Likevel er den svært viktig i forhold til hva vi velger å se på som «grønn energi».

 3. Faglige svar på din kommentar Jon Ivar og ditt spørsmål Svein Gaute må jeg overrate til Tor Børre… Når det gjelder video, vil den legges ut i morgen, slides kommer fredag.

 4. Takk for god orientering om energieffektivisering og klimatilpasning. Savnet imidlertid byggets krav til påvirkning av vind, noe som henger sammen med bl.a. vindtetting og uttørkning av materialer.

  Et spørsmål knyttet til balansert ventilasjon. Hva betydning vil det ha for en bolig bygget iht TEK07, dersom anlegget ikke benyttes ? Ref endring iht spec for bygningsmassen men også for beboerne. Oppholds-rom, soverom, våtrom etc.

 5. Det jeg savner angående nullhus og plusshus er en debatt om hvordan produksjonskostnadene av stømmen disse husene leverer kan forsvares opp mot produksjonskostnadene av strøm fra vannkraft.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *