Klimagassberegninger

Ny standard NS 3720: gir metode for sammenlignbare klimagassberegninger av bygninger i hele livsløpet

Morgendagens lavutslippssamfunn er avhengig av gode verktøy for å beregne klimagassutslipp. I oktober ble det lansert en ny standard NS 3720 som gir sammenlignbare klimagassberegninger av tiltak for hele bygningens livsløp.

Norsk Betongforening inviterte til miniseminar som tok for seg den nye standarden NS 3720, 26. november. Vi fikk høre hvordan den nye standarden kan brukes:

Elisabeth Schjølberg, Multiconsult AS

Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
181126 Norsk betongforening – Klimagasstandarden TPD – ny

Mie Wold, Østfoldforskning AS
Presentation-Norsk Betongforening

Anna Petersen, Multiconsult AS
Norsk betongforening 26.11.18

Interessert i betong? Se opptak fra arkivet.

12 svar til “Klimagassberegninger”

 1. Sandwich betong til vegger og tak-elementer bruker fiberarmering med andre materialer enn stål.

  Hvordan legger dere inn fordelen som betong har som svalende element om sommeren og varme-magasinering på vinteren i motsats til andre byggematerialer?

 2. Hvorfor diskuterer man bare stålarmering og ikke fiberarmering fra glassfiber eller annen trebasert armering?

  Tidligere LCA-beregninger i 2011 avsluttet alltid karbonavtrykket når det ble tyngende for prosjektet.

 3. Hvorfor kan vi ikke sette et måltall for prosjekter? Si XXX kg CO2-ekvivalenter per m2, eller lignende slik vi gjør for energibruk i bygg. Og da tenker jeg totalt for bygget fra vugge til grav/LCA.

    1. Hei
     For at man skal ha tilstrekkelig sikkerhet til å sette et fast måltall for xxx kg CO2/m2, trenger man erfaringstall som underlag for et slikt måltall. Dvs. at man må både enes om et referansebygg (i dag har man et slik for energi som muligens også kunne ha vært brukt for CO2/m2 også) og hvilke basis-materialer som skal benyttes i referansen. Dette siste vil jeg tro vil innebære endel diskusjoner. En bruker derfor en indirekte metode der man tar utgangspunkt i et referansebygg
     og et utgangspunkt som byggherren fastsetter – og krever utfra dette en %-vis reduksjon. Er i prinsippet det samme som å sette et fast måltall, men at man i forkant blir enig i hva referansen skal være. Ved å bruke en slik fremgangsmåte sikrer man seg også på at grensesnittet er det samme for begge beregninger, noe som kan variere fra prosjekt til prosjekt. Ved bruk av NS 3720 vil man i det minste få tydeligere frem hva som inngår i beregningene, og på den måten på sikt få erfaringer med hvilke nivåer ulike bygg ligger på. Som et utgangspunkt for fremtidige måltall.

     Mvh Trine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *