Klimagassregnskap

Statsbygg har utviklet en helhetlig metode for klimagassberegninger for bygg. På klimagassregnskap.no kan du beregne klimagassutslippene fra byggeprosjektet ditt.

Klimagassregnskap.no er en web-basert modell for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter. Modellen gjør det mulig å beregne byggets klimagass-fotavtrykk.

Klimagassregnskap brukes til både til å planlegge og dokumentere

Utslippsberegningene inkluderer materialbruk, energibruk og transport i driftsfasen, samt energibruk og transport i byggefasen i et livsløpsperspektiv. Modellen kan brukes som både planleggings- og dokumentasjonsverktøy. Den kan også brukes til å undersøke hvilke kilder som bidrar mest, og hvilke tiltak og endringer som vil redusere utslippene.

Når et bygg er ferdig prosjektert, kan klimagassregnskap.no brukes til å dokumentere oppnådde utslippsreduksjoner. Disse kan sammenlignes med andre tilsvarende prosjekter.

Klimagassanalyser er obligatorisk i alle Statsbyggs nybyggsprosjekter

Kimagassregnskap.no er et sentralt hjelpemiddel for å redusere miljøbelastningen i Statsbyggs prosjekter. Statsbygg har innført obligatorisk bruk av klimagassanalyser i alle nybyggprosjekter. Klimagassregnskap.no er gratis i bruk, og er den er den mest brukte modellen for klimagassberegninger for bygg og byggeprosjekter i Norge i dag. Første versjon ble lansert i 2007 og modellen har vært under kontinuerlig utvikling siden da.

Mulig å legge inn EPDer for materialer

I november 2014 lanserte Statsbygg en ny versjon, betydelig oppgradert med bl.a. IFCO2, et program for import av materialmengder fra BIM-modeller og mulighet for å legge inn EPD-er for materialer. Statsbyggs ambisjon er å integrere BIM, LCC-web (Life cycle costs), klimagassregnskap.no (CO2 fotavtrykk), energioptimalisering og geografiske Informasjonssystemer (GIS ) for lokaliseringsstudier.

Les mer om Klimagassregnskap.no på Statsbyggs nettsider

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *