Lavenergiprogram kategori: Råd og veiledning

Trykktesting

For å forsikre deg om at bygget er tett nok må du utføre en trykktest som viser lekkasjetallet for bygget. Her kan du lese hvordan du gjør en slik test. Les mer

Stikkord: 7 kommentarer

Termografering

Termografering viser temperaturen på bygningens overflater. Dette kan du bruke til å finne ut om bygget har luftlekkasjer eller manglende isolasjon Les mer

Stikkord: , ,
Foto

Lufttetthet og luftlekkasjer

God lufttetthet er viktig for å få et energieffektivt bygg, slik som passivhus. Her får du vite hva du må passe på og hvorfor det er viktig at damsperren og vindsperren er tette. Les mer

Stikkord: ,

Slik hindrer du luftlekkasjer

For å klare de nye energikravene i TEK17 til luftlekkasjer er det viktig å tette godt rundt gjennomføringer og i overgangen mellom bygningsdeler. Her får du praktiske råd til hvordan. Les mer

Stikkord: , ,
Foto av innvendig tak

Slik unngår du fukt i vegger og tak

Hvordan oppstår fukt inne i konstruksjonen, og hva må du gjøre for å hindre fuktproblemer? Les mer

Stikkord: , ,
varmefoto av boligblokk

Hva er en kuldebro?

En kuldebro er egentlig en varmebro fordi varme ledes ut gjennom «broen». For å gjøre varmetapet mindre, er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg. Les mer

Stikkord:

Slik bygger du en yttervegg

Denne filmen viser deg et eksempel på hvordan du kan bygge en passivhus yttervegg. Les mer

Stikkord: , , , 3 kommentarer