Lavenergiprogram kategori: Smart oppussing

illustrasjon av styring lys og varme

Styring av lys, varme og ventilasjon

Hensikten er å redusere energibruk ved å styre forbruket etter behov. God styring sørger for at energi ikke sløses på lys, varme og ventilasjon når det ikke er noen tilstede. Les mer

Stikkord: , , ,
illustrasjon av hus med solfanger

Installasjon av solfanger

Solfangere kan levere energi til oppvarming av tappevann og romoppvarming. Solfangere er enkle å installere, medfører små inngrep i konstruksjonen, har en relativt enkel og kjent teknologi og er enkle å fjerne igjen. Les mer

Stikkord: ,
Illustrasjon av varmegjenvinning av gråvann

Varmegjenvinning av gråvann

Hensikt en er å gjenvinne energi fra varmt avløpsvann til tappevannet. Les mer

Stikkord: , ,
Illustrasjon av lampe

Energieffektiv belysning

Hensikten er å velge belysningsløsninger som reduserer energibruk. LED-lys har et svært godt lysutbytte per Watt og kan redusere energiforbruket til belysning med opptil 80 %. Les mer

Stikkord: , , ,
Illustrasjon av hus med solceller

Installasjon av solceller

Hensikten er å utnytte gratis fornybar energi fra solen. Solceller lager strøm fra solenergi og kan dekke elektrisitetsforbruket enten direkte eller via salg og tilbakekjøp hos strømleverandør. Kunden må avtale med leverandør om mulighet for et eventuelt salg til nettet. Solcellepaneler er enkle å installere, medfører små inngrep i konstruksjonen, har forutsigbar ytelse og er enkle å fjerne igjen. Solceller vil gi boligen et bedre energimerke og bidra til å øke boligens verdi. Les mer

Stikkord: ,
Illustrasjon varmtvannsbereder

Montere varmtvannsbereder forberedt for alternative energikilder

Hensikten er å redusere energiforbruket gjennom å installere en moderne varmtvannsbereder som er godt isolert og utnytter energien bedre. Redusere elektrisitetsforbruket ved å installere bereder som er forberedt for forvarming og oppvarming fra andre energikilder enn elektrisitet. Les mer

Stikkord: ,
Illustrasjon av biokjel

Konvertere eksisterende oljekjel til bioolje

Hensikten er gjenbruk av eksisterende oljekjel og oljetank og samtidig sørge for at boligen har et bærekraftig, miljøvennlig og fremtidsrettet oppvarmingssystem. Les mer

Stikkord:
Illustrasjon av tilstedeværelsessensorer

Tilstedeværelsessensorer

Hensikten er å redusere energiforbruket ved at lys, varme, ventilasjon og lignende slås av eller går i dvalemodus i rom som ikke er i bruk. En tilstedeværelsessensor detekterer hvorvidt det er personer i rommet eller ikke. En tilstedeværelsessensor kan brukes til å slå av og på lys og andre tekniske anlegg som varme og ventilasjon Les mer

Stikkord: ,