Mekanisk avtrekksventilasjon

Vifter sørger for nok luftveksling i boliger med avtrekksventilasjon, uavhengig av vær og vind. Men passiv varmegjenvinning er ikke mulig, og trekkproblemer er en utfordring.
Avtrekksventilasjon kom som erstatning for naturlig ventilasjon, og var den vanligste løsningen for nye boliger – spesielt boligblokker – fram til 2007. Prinsippet for mekanisk avtrekksventilasjon er å tilføre frisk luft gjennom ventiler og utettheter i klimaskallet, og trekke brukt luft ut med vifter.

Skaper undertrykk

Den friske lufta sendes inn i oppholdsrom og soverom, mens avtrekkslufta går ut gjennom kjøkken og våtrom. Spalter under dører eller overluftsventiler sørger for å flytte luft mellom rommene. Avtrekksventilasjon gir undertrykk i bygget, og derfor trenger ikke avkastkanalene føres over tak som for naturlig ventilasjon.

Avtrekksventilasjon er krevende for energiregnskapet

De to viktigste utfordringene med avtrekksventilasjon er kald trekk fra luftinntak i yttervegger, og høyt varmetap fra ventilasjon siden passiv varmegjenvinning ikke er mulig. Et alternativ for å redusere varmetapet og oppfylle energikravene, er aktiv varmegjenvinning med avtrekksvarmepumpe. Den kan forsyne boligen med varme til romoppvarming og varmt tappevann. Det er ikke lovlig å erstatte varmegjenvinning med avtrekkspumpe dersom man benytter tiltaksmetoden for å dokumentere at energikravene i TEK17 er oppfylt.

Riktig tilluftsventil er viktig for å minske trekkproblemer

Kald trekk ved luftinntak i yttervegg er fortsatt en utfordring med standard tilluftsventiler, en løsning som er vanlig i Sverige. Det er mulig å minske trekkproblemene ved å velge alternative ventiler – for eksempel finnes det ventiler som er integrert i radiator slik at frisklufta forvarmes. Blant andre har Selvaag brukt dette i flere prosjekter med avtrekksvarmepumpe de siste årene. (Prosjektert med forrige versjon av TEK, det vil si før 1 januar 2017). Enova gir støtte til avtrekksvarmepumpe, også i nye boliger.

Fordeler med avtrekksventilasjon

 • Gir bedre kontroll på luftmengder enn naturlig ventilasjon
 • Trenger færre kanaler enn balansert ventilasjon
 • Kan kobles til avtrekksvarmepumpe

Ulemper med avtrekksventilasjon

 • Trekkproblemer ved luftinntak
 • Passiv varmegjenvinning er ikke mulig
 • Utelufta kan ikke filtreres
 • Har vifte som krever plass, og atkomst for vedlikehold
 • Støy fra vifte
 • Trenger strøm
 • Støy fra omgivelser

KRAV TIL VENTILASJON I BOLIGER (BYGGTEKNISK FORSKRIFT)

 • § 13-2 (1) Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m³ per time per m² gulvareal når boenheten er bebodd.
 • § 13-2 (2) Soverom skal tilføres minimum 26 m³ friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.
 • § 13-2 (3) Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 0,7 m³ friskluft per time per m² gulvareal.
 • § 13-2 (4) Kjøkken, toalett og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

MER OM VENTILASJON I BOLIGER

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

Hybrid ventilasjon

Slik går du fram for å ettermontere balansert ventilasjon

Naturlig ventilasjon

4 svar til “Mekanisk avtrekksventilasjon”

  1. Hei igjen!
   Det er Plan og bygningsloven (Pbl) som er øverst i «hierarkiet» vedørende lovverket her. TEK10/17 er en sentral forskrift til Pbl. I TEK 10 § 13-2 stille det krav til ventilasjon i boenhet, her finner du også (pkt. 4) funksjonskrav vedørende avtrekk.
   https://dibk.no/byggeregler/tek/3/13/i/13-2/

   Som du vil se finner du ikke noe i lovverket som «forbyr» mekanisk ventilasjon.

   1. Takk for svaret, Tor B Mosland.
    Men hvis man har mekanisk ventilasjon, kald luft kommer rett inn i huset. Da taper vi massa varme og energi. Er det riktig for TEK 10 hus krav da? Jeg tror det skulle ikke lov med denne typen ventilasjon?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *