Miljøoppfølgingsprogrammer ved store utbyggingsprosjekter

Et fagtreff i Norsk Vannforening 7.april tok for seg temaer som kan være svært relevante for entrepenører og planleggere for større prosjekter i byggebransjen:
Miljøoppfølgingsprogrammer skal sikre hensyn til miljø i utbyggingssaker,
men hvordan skal de utformes?
Når i planleggingen bør de utformes?
Hva er kravene og hva skjer i praksis?

Møteleder var Simon Haraldsen og foredragene kan du se nedenfor, enten som video eller lenke til PPT:

Hvilken form og hvilke faglige inhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? v/Nina Syversen, Asplan Viak AS
Miljøoppfølgingsprogrammer – før, i eller etter plan? v/Jostein Meisdalen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Eksempler fra utbyggingsprosjekter – bl.a. Fornebu-utbyggingen med store miljøutfordringer v/Johan Steffensen, Oslo kommune VAV

Ytre miljøplaner ved vegutbygging, – hensyn til vann fra plan til ferdig anlegg v/Snorre Vaagland, Statens vegvesen Region øst

Miljøoppfølging for Follobanen v/Håvard Kjerkol, miljøleder Follobanen

Entreprenørens kommentarer til kravspesifikasjoner på miljøsiden de får fra ulike byggherrer knyttet til konkurransegrunnlag/anbudsdokumenter og annet gjennom anleggsperioden v/Marimette Rynning, Hæhre entreprenør

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *