Miljøvennlig betong

Få med deg opptak fra Tekna Bygg og anlegg sitt frokostmøte om miljøvennlig betong 14. februar

Miljøvennlig betong gir miljøgevinst både fordi den fremstilles med mindre CO2-utslipp, lavere energiforbruk og fordi den gjerne inneholder restavfall fra andre typer industri, som flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra jernindustri.

Jan Eldegard Hjelle fra FABEKO fortalte om hvordan miljømål kan utvikles i prosjektene deres.

Presentasjon: Jan Eldegard Hjelle Miljøvennlig betong- grå grønn og klimavennlig 14-2-18 (PDF)

Ketil Søyland fra Norconsult fortalte om hvordan miljøriktig prosjektering bidrar til bærekraftige betongløsninger.

Presentasjon: Slik prosjekterer vi – Ketil Søyland – Norconsult (PDF)

Jan Eldegard Hjelle steppet inn for Tom Fredvik fra Norcem, som var syk, og fortalte om hvordan Norcem sikrer betongens miljøegenskaper gjennom tiltak i sementproduksjonen. Norcem utnytter blant annet avfall i stedetfor fossile brensler. Her dreier det seg om alt fra ordinært avfall til farlig avfall, slakteavfall og bildekk. Tom Fredrik sin presentasjon.

Presentasjon: Slik sikrer vi betongens miljøegenskaper_JEH for Tom Fredvik (PDF)

Se opptak fra frokostmøtet (august 2017) om hvordan bygge bærekraftig i betong.

Se byggingen av de tre sjaktene som skal bære Deichman Bjørvika – glidestøp med miljøbetong:

Er du Tekna-medlem, kan du gratis og uforpliktende bli med i fagnettverket Tekna Bygg og anlegg. Da får du informasjon om våre streaminger og faglige arrangementer.
Se opptak fra tidligere arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.

4 svar til “Miljøvennlig betong”

 1. Alle våre tester på labben viser for høy og til dels alt for høy trykkfasthet ved 28 dager sett i forhold til bestilling.
  Når vi da vet at flyveaskens retarderende effekt gjør at det er opp mot 25% fasthetsutvikling fra 28 til 60 dager vil jo det å redusere sementmengden til riktig fasthet kunne gjøre mye for å redusere klimagassavtrykket til betongen.
  Ved lufttilsatt betong er det også økt sementbehov, så ved å vurdere hvor lufttilsatt betong er nødvendig kunne man også ha redusert sementmengden og derved klimagassavtrykket.
  Sement som ikke blir vanmettet er jo frostbestandig uten luft.

 2. Det er både dyrt og skadelig for miljøet å gjøre slett arbeide.
  Når pris er drivende og kontroller foregår i datamaskiner og på sjekklister isteden for på byggeplass er faren for feil og mangler stor.
  Alle ledd må ha eierskap og kompetanse innen sitt fag.
  Vi ser mange slett utførte støper og når bedrifter går konkurs, eller kontrakter sies opp har det altid gått ut over kvalitet før det kommer så langt.
  I mitt hode er kompetanse både innen klimatenking og kvalitet avgjørende i alle ledd.
  Det nytter ikke at det sitter en ekspert på hovedkontoret hvis ikke gutta rundt forma forstår og er enige i hans ønsker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *