Miljøvennlig materialbruk

Gjør mer bevisste og miljøvennlige materialvalg

I samarbeid med Norske arkitekters landsforbund holdt FBA kurs om hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg.

Opptak fra de to første foredragene ligger nedenfor:

Materialbruk, helse og innemiljø

Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide
Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter

Erfaringer fra Nasjonalmuseet – fokus på kjemiske produkter
Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

Kurset: Miljøvennlig materialvalg

I flere år har miljøfokuset i hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget.
Målet med kurset var å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å velge gode, miljøvennlige materialer. I løpet av kurset fikk man se på kriterier for valg, forskriftskrav og krav i sertifiseringssystemer, innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som har størst utslag, faser og strategier i planleggingen samt flere konkrete eksempler. Følg med på kurs.arkitektur.no for tilsvarende kurs i fremtiden.

{   "ImageName": "",   "ImageCaption": "Åsveien skole, Eggen arkitekter, foto arkitekten" }
Åsveien skole, Eggen arkitekter, foto arkitekten

Se opptak fra tidligere frokostmøter i regi av Tekna Bygg og anlegg eller se hvilke andre nettverk og arrangementer Tekna tilbyr innen bygg og anlegg.

3 svar til “Miljøvennlig materialbruk”

  1. Hei! Hvis du har spørsmål til foredragsholder eller oss under streamingen kan de stilles her og så videreformidler vi.
    Med vennlig hilsen
    Tekna StreamTeam

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *