Naturlig ventilasjon

Termisk oppdrift og vind er de viktigste drivkreftene for naturlig ventilasjon, og derfor vil luftmengdene variere med værforholdene.

Varm luft som stiger kan skape luftbevegelse i naturlig ventilerte boliger når det er kaldere inne enn ute. Vindsug ved utløpet av ventilasjonskanalene er den andre viktige drivkraften for naturlig ventilasjon. Også vindtrykk ved friskluftinntakene bidrar til å skape luftbevegelse.

Avkast over tak

I naturlig ventilerte boliger kommer frisk luft inn gjennom åpninger i klimaskjermen, og går ut gjennom ventilasjonskanaler eller vinduer. Kjøkken, bad og eventuelle andre våtrom må ha avkastkanaler med åpning over tak for å sikre tilstrekkelig luftskifte. Drivkraften er lav sammenlignet med mekaniske anlegg, og derfor er det ekstra viktig å minimalisere trykktap i avkastkanalene. De bør ha store tverrsnitt og få retningsendringer. Horisontale strekk bør unngås, og ingen bend bør ha høyere vinkel enn 45 °, ifølge Ventilasjonsteknikk I av Sturla Ingebrigtsen.

Ujevn ventilasjon og ingen filtrering

Drivkreftene avhenger av værforholdene, og derfor varierer ventilasjonen tilsvarende. Er det liten temperaturforskjell ute og inne samtidig med at det er lite vind, kan luftskiftet bli for lite. Det motsatte er tilfellet med lav temperatur, og mye vind kan gi store drivkrefter og tilhørende trekkproblemer på grunn av store luftstrømmer. Naturlig ventilasjon begrenser også muligheten til å filtrere friskluft før den tas inn i boligen.

Store varmetap som må kompenseres

Den største utfordringen med naturlig ventilasjon er at løsningen ikke har varmegjenvinning, og det gir store varmetap. I prinsippet er det mulig å kompensere for dette med andre tiltak som økt isolasjon, begrenset vindusareal og bedre komponenter. Gaia Arkitekter har prosjektert en rekke boliger med naturlig ventilasjon, blant annet i Økolandsbyen i Hurdal.

Vanskelig med nye energiregler

Naturlig ventilasjon er viktig for konseptet, og derfor har Gaia Arkitekter jobbet intenst med de nye energireglene. Den siste innstrammingen gjør det enda mer utfordrende å komme innenfor energirammekravet.
– Det er en vanskelig øvelse å fintune alt fra bygningsvolum, form, vindusorientering og størrelser. Med våre hustyper klarer vi å regne oss innenfor rammekravet med naturlig ventilasjon, forteller Rolf Jacobsen. Det krever grundige beregninger for alle detaljer.
– Det er ikke mye å gå på, så jeg tenker at energikravene gjør det nærmest umulig for de fleste å få til naturlig ventilasjon, mener Jacobsen.

Vurderer varmegjenvinning

Så langt har Gaia arkitekter klart kravene uten varmegjenvinning, men vurderer alternativer som avtrekksvarmepumper. Med små systemer kan en del av et hus kobles til og sørge for varmegjenvinning.
– Vårt konsept er enkelt og naturlig. Vi ser hvor langt vi kan drive det, men setter ikke prinsipielt en strek ved naturlig, sier Jacobsen.

Fordeler med naturlig ventilasjon

 • Rimelig å installere
 • Krever lite vedlikehold
 • Gir ikke støy
 • Trenger ikke strøm for å fungere

Ulemper med naturlig ventilasjon

 • Høyt varmetap fra ventilasjon
 • Begrenset mulighet til å filtrere tilluft
 • Ventilasjonen varier med vær- og vindforhold
 • Kan gi trekkproblemer ved luftinntak
 • Støy fra omgivelser

Oppdatert 25.09.2017

KRAV TIL VENTILASJON I BOLIGER (BYGGTEKNISK FORSKRIFT)

 • § 13-2 (1) Boenheter skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m³ per time per m² gulvareal når boenheten er bebodd.
 • § 13-2 (2) Soverom skal tilføres minimum 26 m³ friskluft per time per planlagt sengeplass når rommet er i bruk.
 • § 13-2 (3) Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer minimum 0,7 m³ friskluft per time per m² gulvareal.
 • § 13-2 (4) Kjøkken, toalett og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

MER OM VENTILASJON I BOLIGER

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Du bør forbedre ventilasjonen når du etterisolerer og tetter

Mekanisk avtrekksventilasjon

Hybrid ventilasjon

Slik går du fram for å ettermontere balansert ventilasjon

Ett svar til “Naturlig ventilasjon”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *