Yttervegger under terreng

Minst halvparten av isolasjonen for yttervegger under terreng bør monteres utvendig for å sikre tørrere kjellervegger.

Når andel utvendig isolasjon øker, blir kjellerveggen varmere og dermed tørrere. Når minst halvparten av isolasjonen er utvendig, går det normalt bra både med og uten dampsperre.

Betongvegger har vanligvis god nok lufttetthet til å fungere som radonsperre, når de er normalt utført. Det samme gjelder murvegger med puss på begge sider og med tett mørtelavretting på hele toppen av murveggen.

Vegger mot terreng som ikke er lufttette på annen måte, må ha lufttett radonmembran med tette overganger til radonsperren i gulvet. Randon-membraner er damptette, og vil også fungere som dampsperre. Når minst halvparten av isolasjonen er utvendig, kan du montere innvendig dampsperre/radonmembran i hele vegghøyden. Da må du samtidig sikre forskriftsmessig ventilasjon også av alle rom som er helt eller delvis under bakken.

Tommelfingerregler for isolasjon og sperresjikt

SINTEF Byggforsk har nye tommelfingerregler for isolasjon og sperresjikt for yttervegger under terreng

  • Monter minst halvparten av isolasjonen på utsiden av muren eller betongveggen.
  • Med dampåpen utvendig isolasjon vil betongen kunne tørke både utover og innover, og betongen blir stadig tørrere.
  • Unngå plastplate mellom betong og utvendig isolasjon. Plastplaten hindrer uttørking utover og kan gi økende fuktinnhold i betongen.
  • Med dampåpen, utvendig isolasjon kan du montere randonmebran/dampsperre innvendig når det er nødvendig for å få veggen lufttett nok. Det gjelder hele veggen, uavhengig av terrenghøyden.

    Henvisning

    Oppdatert 16.02.2018

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *