Prosjekteringsledelse – mangelfull kompetanse?

FBA sammen med NAL arrangerte kurs i «God prosjekteringsledelse – et viktig kompetanseområde» 22. og 23. oktober i år. To av foredragene kan du se i opptak nedenfor. Presentasjonene het «Prosjektoppstart – organisering og begrepsavklaringer» og «Prosjektoppstart – prosjekteringsfaser». Begge presenteres av Grete Bergly fra Multiconsult.
Vi beklager litt høy og ujevn lyd i starten.

Prosjektoppstart – organisering og begrepsavklaringer

Vi beklager litt høy og ujevn lyd i starten.

Prosjektoppstart – prosjekteringsfaser

Prosjekteringsledelse
Prosjekteringsledelse er helt klart et viktig kompetanseområde og har lenge vært en undervurdert ledelsesfunksjon i byggeprosjekter. Ledelse og planlegging av prosjektering er viktig både for sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

Innhold, ansvar og plassering av denne funksjonen/rollen varierer, avhengig av oppdragsgivers modell for organisering av prosjektet og egen kompetanse.

I tillegg er det mange variabler som definerer rollen som prosjekteringsleder, eksempelvis;

 • Prosjektets størrelse og kompleksitet
 • Entrepriseform
 • Kontraktsstruktur

I følge Faveo prosjektledelse AS er det viktig for prosjekteringsleder å:

 • Å få arkitekter og rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og spesialrådgivere i prosjekteringen.
 • Å nå målene og skape løsningen gjennom de prosjekterendes innsats.
 • Organisere prosjekteringen, sette krav, fordele oppgaver og ansvar, etablere samarbeidsarenaer.

Det blir sagt at bak et ethvert katastrofeprosjekt i byggebransjen står dårlig utført prosjektering.
Er dette fordi de fleste i byggebransjen er selvlærte prosjekteringsledere, eller er det andre årsaker?

Det er mange aktører/miljøer som kurser og/eller mener noen om temaet, eksempelvis:

I byggeindustrien mars 2012 skriver Knut Johnny Johansen, Faveo Prosjektledelse AS: Hvor er prosjekteringslederne?
I denne artikkelen skriver han videre: «Det er ingen tvil om at hele bransjen vil nyte godt av bred fokus på prosjekteringslederen som en viktig nøkkelperson, og økt satsing på opplæring av nye.
Er dere med på et løft?»

FBA (Tekna/NITO) og NAL er med på et løft, men koordinert med bransjen!

7 svar til “Prosjekteringsledelse – mangelfull kompetanse?”

 1. Hei, veldig bra forelesning, og fint at man kan sende slikt over nett. Er det mulig å få tilgang til selve presentasjonen? Vi som så den på nett hadde vanskelig for å tyde teksten.

 2. Takker for innlegget. Den var god! Jeg ønsker meg flere slike!  Jeg vil likevel vite litt mer om å lede prosjekteringsprosessen fra en byggherre sin side. Det er ikke typisk prosjekteringsledelse. Finnes det en plass hvor kan jeg finne mer informasjon om dette? Hvordan kan man nå målet hvis man ikke treffer de som fysisk prosjekterer og kan ikke koordinere det som man vil? Må man sette strenge kraver? Hva må kreves? Det må ikke være for mye og for lite. Det må vel være midt i mellom… Finnes det en bok hvor kan man finne slike informasjoner?.

  1. Det er dessverre skrevet vedlig lite knyttet til temaet prosjekteringsledelse og da særlig utifra et BH perspektiv. jeg kjenner dessvere ikke til noe jeg kan anbefale deg å lese, men jeg tror bade statsbygg, unervisningsbygg og Forsvarsbygg har Ganske gode kravsspesifikasjoner som jo er kravene en evt prosjekteringsleder skal sørge for at oppfylles.

   Personlig ville jeg krevd en viss grad av samhandlingsmøter som er fysiske når jeg skal lede et team. Gjør det klart I forespørelen at dette er et krav og be leverandørene prise det

   Lykke til!

  1. Hei Rolf.

   Vi legger ut videoen dersom den er god nok.
   Vi lover det aldri i forkant, men den blir nesten alltid lagt ut.

   vh Tove Rodahl
   Tekna

   1. Hei
    Bra, det gikk helt fint i ettertid. Som en annen nevnte ble presentasjonene litt utydelige. så jeg sender nok kursholder en forespørsel om å få de på mail.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *