Prosjekteringsledelse og prosjektledelse

Hva er forskjellen på prosjekterings- og prosjektledelse?

Hvilke begreper bør du kjenne til og hvilke faser er det i et byggeprosjekt?

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) og Faggruppen for bygg og anlegg (FBA) inviterte til et informasjonsmøte mandag 27. oktober, spesielt rettet mot bygningsingeniørstudenter.

Representanter fra Tekna, COWI og Multiconsult formidlet sine erfaringer fra prosjektledelse/prosjekteringsledelse i byggebransjen. 25 deltakere, flertallet studenter, fikk blant annet presentert hvilke oppgaver som inngår i rollen som prosjektleder – prosjekteringsleder. De ulike fasene (fra programmering til drift) i et byggeprosjekt ble også gjennomgått.

Multiconsult

Prosjekteringsledelse er mye mer krevende enn prosjektledelse!
Foruten at du som prosjekteringsleder skal styre teamet, ta avgjørelser, tenke økonomi og motivere, må du i tillegg ha god kjennskap til de ulike byggefasene og du bør ha kompetanse innenfor et av rådgiverfagene, eksempelvis bygg.

Prosjekteringsleder = Prosjektleder for prosjekteringen

Er påstanden riktig, eller er det avhengig av hvem du spør?

Mer om prosjekteringsledelse

Se video fra et tidligere arrangement i regi av FBA og NAL med presentasjoner som definerer begreper og gir innføring i de ulike fasene innen prosjekteringsledelse.

Meld deg på kurs i prosjekteringsledelse under kursdagene i januar i Trondheim.

NTNU har startet med et kurs innen prosjekteringsledelse som kan du kan ta ved siden av jobben og som gir studiepoeng.

Det er også mulig å ta doktorgrad innen emnet prosjekteringsledelse.

Andre relevante «fagvideoer»

Hvorfor TEK 10?
Hva er passivhus?
Krav til byggherre – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Hva er BIM?
Klima og energi
Vi satser på flere fagmøter for studenter utover vinteren, så følg med på Teknas hjemmesider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *