Regelverk for passivhus

Regelverk for passivhus

NAL Akademiet og
FBA (Faggruppen for bygg og anlegg)
holdt kurs i passivhus 28.11.12, der målgruppen var prosjekterende og utførende.

Kursprogrammet spendte vidt fra bygningskomponenter og overganger til regelverk og standarder.

En del av kurset ble sendt åpent og direkte på nett. Videoen fra den åpne delen finner du nedenfor.
Programmet for denne delen er som følger:

10 min. Hvorfor passivhus?
Knut Helge Sandli, senioringeniør, Direktoratet for byggkvalitet

30 min. Hva sier regelverket og norsk standard for passivhus
Hvilke krav stilles til de ulike bygningstypene?
Mats Eriksson, daglig leder VKE, Norsk Teknologi

40 min. Viktige og kritiske detaljer – Del 1 av 2
Hvilke overganger er viktigst?
Hvilke komponenter er kritiske?
Hva er typiske bygge- og prosjekteringsfeil?
Ferry Smits, Prosjektleder Rambøll Norge

www.tekna.no/video kan du finne oversikt over blogginnlegg med videoopptak av tidligere arrangementer. Noen har passivhus som tema.

Kommenter