Slik sikrer du godt dagslys i passivhus

I passivhus er det viktig å utnytte dagslys for å spare energi til belysning, og for å skape forhold brukerne trives i. Skal vi få til det, må vi velge riktig vindusareal, orientering og plassering i prosjekteringsfasen.

Dagslys er viktig for trivsel og helse. Godt lys gir øket produktivitet og regulerer vår biologiske klokke. Normalt opplever vi dagslys som den beste formen for belysning, og vi bør derfor sikre nok dagslys innendørs.

For passivhus kan flere av de vanlige tiltakene som senker energibehovet samtidig redusere dagslys inne. Tykke vegger og vinduer med lav lystransmisjon er eksempler på dette.

I prosjekteringen av et energieffektivt bygg må vi velge vindusareal, orientering og plassering slik at alle rom får tilfredsstillende dagslys – uten at vi samtidig forårsaker for høye innetemperaturer.

Slik unngår du for høye innetemperaturer i passivhus

Slik dokumenterer du dagslys

Kravene til dagslys i passivhus er de samme som i byggteknisk forskrift (TEK 17). Vi kan dokumentere at vi oppfyller forskriftskravene ved hjelp av to ulike metoder. De tar hensyn til ulike faktorer, og gir ikke alltid samme resultat.

Kravene til dagslys er oppfylt hvis vi kan dokumentere at:

  1. Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet er minimum 2 % (Dette er anbefalt metode) eller
  2. Rommets dagslysflate utgjør minimum 10 % av bruksarealet.

1. Dagslysfaktoren

Dagslysfaktoren er definert som forholdet mellom horisontal belysningsstyrke innendørs og horisontal belysningsstyrke utendørs. Belysningsstyrken innendørs måles 0,8 m over gulvet.

Dagslysfaktoren er definert som forholdet mellom horisontal belysningsstyrke innendørs og horisontal belysningsstyrke utendørs. Belysningsstyrken innendørs måles 0,8 m over gulvet.

Dagslysfaktoren gjelder bare for diffust lys utendørs, det vil si overskyet vær. Med skyfri himmel kan kan mengden dagslys bli både høyere og lavere, avhengig av hvor mye været avviker fra dagslysfaktorens forutsetninger.

Dagslysfaktoren består av:

  • Diffus stråling fra himmelen er lyset som kommer direkte fra uskjermet himmel
  • Utereflektert komponent er reflektert lys fra omgivelsene
  • Innereflektert komponent er reflektert lys fra tak, vegger, gulv

2. Dagslysflate eller 10%-regelen

Dagslysflaten beregnes etter Svensk Standard SS 91 42 01 (Byggnadsutformning – dagsljus – förenklad metod för kontroll av erforderlig fønsterglasaria)

Velger vi metode 2 (også kalt 10 %-regelen), må vi beregne med bruksareal i henhold til NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Dagslysflate er samlet uskjermet glassareal som formidler dagslys til rommet. Til daglysflaten regnes også utkragende bygningsdeler i rommets bredde på overliggende plan utenfor vindusfasaden.

Veiledning til TEK 17 § 13-7 Lys, finner du på Direktoratet for byggkvalitets nettsider

Oppdatert 01.07.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *