Styring av lys, varme og ventilasjon

Hensikt

Redusere energibruk ved å styre forbruket etter behov. God styring sørger for at energi ikke sløses på lys, varme og ventilasjon når det ikke er noen tilstede.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 25 kWh/m²/år.

Hvorfor nå?

Det er naturlig å vurdere installasjon av styring i forbindelse med oppussing, når veggene er åpne og det enkelt kan lages et skult anlegg. Det er gunstig å velge riktig løsning når kunden allikevel skal skifte utstyr eller elektrisk anlegg og har tilgang til profesjonell elektriker som kan installere en god løsning. Enova gir støtte til sentral styring av hele boligen.

Viktig å huske

Det finnes mange nivåer av styring: fra enkel tidsstyrt styring til mer aktiv styring med sensorer for tilstedeværelse, programmering av nattsenking og lignende. Det er en fordel å kunne koble systemene sammen, slik at kunden kan dra fordeler av at systemene ikke jobber mot hverandre. En annen fordel med et samlet system, er at kunden lettere kan få alle systemer til å gå i «stand-by-modus» samtidig når bygget ikke er i bruk. For bad og andre våtrom bør kunden vurdere å bruke tilstedeværelsessensor for lysstyring og ventilasjon dersom dette finnes. Tilstedeværelsessensor kan være integrert i lysarmatur, eller være en egen sensor som er koblet til flere tekniske systemer.

Informasjon til håndverker

Behovet for ventilasjon er høyest når det er stor fuktproduksjon, for eksempel ved dusjing og karbad. Du bør derfor vurdere styring av ventilasjonen på bad og kjøkken med tanke på luftfuktighet med mindre det er balansert ventilasjon. Ved balansert ventilasjon er det vanlig å ha konstant avtrekk gjennom bad og kjøkken fordi det balanserer med tilluften ellers i bygget.

Alle rom bør ha egen termostat, slik at kunden har mulighet til styring etter daglig bruksmønster. Dette er spesielt viktig for bad, da det ofte leveres ren effektstyring dersom du ikke ber om noe annet.

Utførelse av tiltaket

Plassering av bevegelsessensorer, termostater, fuktfølere og lignende er viktig for at de skal ha best mulig funksjon.

Muligheter og prinsipper

Det finnes enkeltstående styringer som kun er koblet til enheten de styrer (eksempelvis termostat på en ovn) og sentrale systemer der kunden kan styre alt han eller hun ønsker. Enova gir støtte til det siste. Styring av byggets tekniske anlegg fra en nettside eller fra en smarttelefon er løsninger som er kommersielt tilgjengelige i dag.

Henvisninger

Oppdatert 05.04.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *