Stikkord: varmeanlegg

Slik kan du forenkle varmeanlegget i nye bygg

I henhold til TEK17 kan varmebehovet i bygninger dekkes av lavtempererte anlegg – og distribueres på flere fleksible måter enn med klassisk radiator. Les mer

Stikkord: , , , ,
Illustrasjon av hus med varmepumpe

Lavtempererte varmeanlegg

Byggteknisk forskrift stiller krav om at nye bygninger over 1000 m² skal tilrettelegges for lavtemperatur varmeløsninger. Da kan vi utnytte varme fra omgivelsene på en effektiv måte. Les mer

Stikkord: , , , , , , , , , ,