Tilstedeværelsessensorer

Hensikt

Redusere energiforbruket ved at lys, varme, ventilasjon og lignende slås av eller går i dvalemodus i rom som ikke er i bruk. En tilstedeværelsessensor detekterer hvorvidt det er personer i rommet eller ikke. En tilstedeværelsessensor kan brukes til å slå av og på lys og andre tekniske anlegg som varme og ventilasjon.

Kostnadsestimat

  • Installasjon av tilstedeværelsessensor av en elektriker koster 6.200–7.500 kroner/stk.

Kostnaden er basert på fagpersonells erfaring, men vil variere fra med selskap og hvilken løsning som velges.

 

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 1 kWh/m²/år.

eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 100 kWh i året.

Hvorfor nå?

Tilstedeværelsessensorer koster i dag veldig lite, og kan faktisk gi lavere installasjonskostnader enn installasjon av tradisjonell lysbryter. Tilstedeværelsessensorer kan erstatte lysbryter i rom hvor kunden har kortvarig opphold, som for eksempel toalett, bad og boder.

Viktig å huske

Sensorens måleområde og følsomhet samt plassering er viktig for å få god funksjonalitet. Det er også viktig å programmere sensoren riktig, slik at kunden unngår at lys og teknisk anlegg står på for lenge (eller for kort) i forhold til bruken av bygget.

Oppdatert 14.10.2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *