Valg av materialer

Hvilke produkter gir lavest klimagassutslipp? Grønn Materialguide skal gjøre det lettere å ta miljøriktige valg ved planlegging og prosjektering av bygg.

Stadig flere byggherrer ønsker å legge vekt på materialenes miljøegenskaper når de bygger nytt og rehabiliterer.  Det er et lovkrav å velge materialer med minst mulig belastning på det ytre miljø, og det er også lovkrav å benytte bygningsmaterialer med lite innhold av miljøgifter.

Grønn materialguide gir deg oversikt over miljøegenskaper til ulike bygningsmaterialer. Veilederen gjør det enklere å ta miljøriktige valg i planleggingen av et byggeprosjekt. Den er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS og støttet av Direktoratet for Byggkvalitet.

I versjon 2.2 som ble lansert i 2018 finner du oppdatert informasjon om ulike miljøtema slik som klimagassutslipp, avhending, kjemikalieutslipp, sirkulær økonomi, helse og innemiljø.

Grønn Materialguide versjon 2.2 omfatter disse produktgruppene:

  • bygningsplater
  • konstruktive materialer
  • gulvbelegg
  • utvendige kledninger
  • isolasjon
  • taktekking
  • utvendige dekker

Det gis også en omfattende forklaring av mange av de viktigste miljøtemaene. Guiden gir oversikt over miljøegenskapene til hele produktgrupper, men vurderer ikke enkeltprodukter.

Send inn informasjon om produkter

Siden byggevareprodusenter kontinuerlig gjør produktene sine mer miljøvennlige, ønsker forfatterne av Grønn Materialguide innspill på oppdateringer som bør gjøres i guiden. Dette kan sendes til materialguide@context.as. Her kan det også meldes inn eventuelle feil eller mangler de opplever ved bruk av guiden.

Grønn byggallianse: «Grønn materalguide»(PDF)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *