Varmegjenvinning av gråvann

Hensikt

Gjenvinne energi fra varmt avløpsvann til tappevannet.

Kostnadsestimat

Kostnaden for denne typen anlegg vil variere av hvilket system som velges. Ta kontakt med leverandører for pris.

Energiforbruk

  • Tiltaket reduserer energiforbruket med 12 kWh/m²/år.

eksempelhuset vil dette tiltaket redusere energiforbruket med 1.950 kWh i året.

Hvorfor nå?

Tiltaket krever separat avløp for gråvann og sortvann (toalett). Det kan være mulig å etablere et slikt skille ved oppussing av bad, dersom kunden skal legge nytt gulv eller avløpsrør. Avløp fra dusj og bad har størst potensiale for energiutnyttelse. Deretter kommer vaskemaskin og oppvaskmaskin. Bør gjøres nå for at kunden skal unngå inngrep i fornyede konstruksjoner og overflater senere.

Viktig å huske

Varmt gråvann inneholder betydelige energimengder som kunden kan gjenvinne. Vann som forlater dusjhodet har typisk en temperatur på 38–40 °C, mens vannet som renner ned i sluk typisk har en temperatur på 35–37 °C. Det betyr at rundt 90 % av energien som er brukt til å varme opp tappevannet, er bortkastet uten varmegjenvinning.

Tiltaket kan gjøres både i leiligheter og eneboliger.

Muligheter og prinsipper

Det er to ulike prinsipper:

  • Forvarming av det kalde vannet som tilføres for eksempel dusjen. Her finnes løsninger som er integrert i et kabinett eller liknende og kan benyttes overalt.
  • Gjenvinning av varme fra gråvann til forvarming av tappevannet før det bringes inn i varmtvannsberederen eller utnyttes annet sted i oppvarmingssystemet. Det må være mulighet til å separere gråvann fra annet avløp, samle det og føre det til gjenvinner. Her benyttes en sentral varmeveksler som krever noe areal. Typisk størrelse på en varmevekslerenhet kan være
    0,6 x 0,6 x 0,9 m.

Når tiltaket kun er knyttet til bad, er som regel kun det første prinsippet aktuelt. Potensialet for å gjenvinne energi basert på dette prinsippet er størst knyttet til dusj. Der er det samtidighet i tilførsel av kaldt vann og avrenning av varmt gråvann.

Systemer på markedet:
1) Vertikal varmeveksler: Disse må installeres under avløp og bygger en del i høyden, slik at de må installeres i etasjen eller kjelleren under dusjen. Vertikale systemer er som regel de mest effektive.

2) Dusjkabinett med integrert varmeveksler: Disse kan brukes når vertikale systemer ikke er aktuelle.

3) Horisontale systemer for installasjon under dusjen: Dette er egentlig samme løsning som for dusjkabinett med integrert varmeveksler, og er mest aktuelle for ettermontering i dusjkabinett.

4) Systemer basert på oppsamling av vann: Disse er basert på en isolert tank som midlertidig lagrer gråvannet, med en varmevekseler inne i tanken som det kalde vannet ledes gjennom. Med denne løsningen er du ikke avhengig av samtidighet av bruk av varmtvann og kaldtvann.

Valg av løsning:
Dersom kunden har en varmtvannstank plassert på bad eller i umiddelbar nærhet til bad, kan det være aktuelt å koble forvarmet kaldtvann til varmtvannstank på to ulike måter:

  • Forvarmet kaldtvann føres både til dusj og til varmtvannsbereder: Du vil da kunne få en balansert vannstrøm, det vil si at vannmengde i begge kurser i varmeveksleren er like store. Dette gir best ytelse, men samtidig krever det mest rørleggerarbeid og er dyrest.
  • Forvarmet kaldtvann føres kun til varmtvannsbereder: Du vil da ikke få en balansert vannstrøm (kan opptre dersom andre kilder enn dusj tilfeldigvis brukes samtidig). Dette vil ikke være like effektivt som når du har en balansert vannstrøm.

Når varmtvannsberederen er plassert et stykke borte fra dusjen, er tilkobling kun til dusj mest aktuelt.

Andre forhold som er av betydning for valg av løsning, er tilgjengelig plass under dusjen (15-20 cm) og tilgjengelighet til eksisterende rørsystem.

I prinsippet kan alle fire typer systemer brukes ved fornyelse av bad. Vanligvis er dusjkabinett med integrert varmegjenvinner mest egnet for lokal montering, med forvarming kun av kaldt vann som tilføres dusjen (ingen tilkobling til varmtvannsbereder). Dersom det er tilgjengelig plass under dusjen, bør du imidlertid vurdere vertikale systemer eller systemer basert på oppsamling av vann. Dessuten bør du da vurdere tilkobling av forvarmet vann også til varmtvannsbereder. Dersom et tankbasert system er aktuelt, bør du også vurdere gjenvinning fra andre kilder som vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Henvisninger

Det forutsettes at du følger leverandørens monteringsanvisning.

Oppdatert 03.12.2015

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *